مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
تاریخ انتشار : 1399/09/29

 

مسئول هماهنگی: آقای مهدی اسدی (09169191553)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان

ليست مشاورين مرکز مشاوره امين

 

رديف

نام مشاور

مدرک تحصيلي

حيطه مشاوره

سابقه فعاليت

 

1

حسين رحيم زاده

کارشناسي ارشد

حوزه روانشناسي(خانواده و رفتار درماني)

23 سال

 

2

زينب رحيم دشتي

دکتري برنامه ريزي

تمام حوزه هاي مشاوره در گروه علوم تربيتي به جز روان درماني

11 سال

 

3

علي خلفي

دکتري روانشناسي

حوزه رواشناسي

20 سال

 

4

شهريار شهرويي

دانشجوي دکتري مشاوره

کليه حوزه هاي مشاوره

18 سال

 

5

مهدي معلايي

سطح 3 حوزوي

حوزه مشاوره ديني و مذهبي

20 سال

 
   
        

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0