• ساعت : ۱۶:۵:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
رشته های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
 
 
✅ *لیست رشته های جدید* *دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان*/ *جهت ثبت نام با رعایت پروتکل های بهداشتی به آموزش مراجعه فرمایید*✅
 
کارشناسی پیوسته🔽
🔷حقوق
🔷روانشناسی
🔷مهندسی صنایع
🔷مدیریت بازرگانی
 
کاردانی پیوسته 🔽
🔷صنایع شیمیایی
🔷جوشکاری
🔷تربیت بدنی
🔷مکانیک خودرو
 
کاردانی ناپیوسته🔽
🔷کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان
 
کارشناسی ناپیوسته🔽
🔷دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
🔷ایمنی صنعتی و محیط کار
 
کسب اطلاعات بیشتر
06153729192
یا
09168317511 (آموزش)
09017667325
(انتشارات)
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0