• ساعت : ۱۲:۳۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 
اطلاعیه نقل وانتقال دانشجویان جهت نیمسال اول 1400-1399

قابل توجه دانشجویان گرامی

طبق بخشنامه سازمان مرکزی، نقل وانتقال دانشجویان جهت نیمسال اول 1400-1399 صرفاً از طریق سامانه انجام وثبت درخــواســت از تــاریخ 99/03/25 الی 99/04/31 می باشد.لذا متقاضیان گرامی جهت ثبت اطلاعات خود به نشانیwww.monada.iau.ir از طریق پورتال معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمائید.  

 

                                                                     (حوزه آموزشی، دانشجویی وفرهنگی)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0