• ساعت : ۱۶:۵۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 
اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی نیسمال دوم 99-98

🔹قابل توجه دانشجویان گرامی

✔️شرایط اعطای تخفیف شهریه:

۱_ همسر یا فرزند کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

۲_ همسر یا فرزند اعضای هیات علمی

۳_ دانشجویان ممتاز علمی

۴_ دانشجویان ممتاز ورزشی

۵_ دانشجویان قاری وحافظ برجسته قرآن کریم

۶_ دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی

۷_ دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

۸_ دانشجویان دارای عناوین علمی

۹_ دانشجویان عضو انجمن های علمی

۱۰_ دانشجوی عضو خانواده ای که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارد

 

مدارک مورد نیاز جهت تخفیف شهریه:

 

۱_ اصل شناسنامه وکارت ملی متقاضی وکپی تمام صفحات آن الزامی است.

۲_ اصل شناسنامه پدر متقاضی و در صورت فوت پدر، اصل وکپی فوتنامه الزامی است.

۳_ در صورت اشتغال پدر و یا بازنشستگی، فیش حقوقی آخرین ماه الزامی است.

۴_ در صورت آزاد بودن شغل پدر ارائه معرفی نامه از واحد صنفی مرتبط با شغل الزامی است.

۵_ در صورت بیکار بودن پدر، استشهاد محلی مورد تایید مسجد محل یا شورای شهر الزامی است.

۶_ در صورت تخفیف دو دانشجویی، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی دیگر و‌نیز اصل شناسنامه وکپی آن الزامی است.

۷_ اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی زوجهای دانشجو به همراه گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه مبداء

 

تذکر: تخفیف شهریه شامل دانشجویانی که در ترم قبل مشروط شده اند نمی باشد.

 

لازم به ذکر است تحویل مدارک تخفیف شهریه (به آقای البوخنفرثابت) از تاریخ ۹۹/۰۲/۱۴  لغایت ۹۹/۰۲/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۲ می باشد.

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی

🔹قابل توجه دانشجویان گرامی

 

✔️شرایط اعطای تخفیف شهریه:

 

۱_ همسر یا فرزند کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

۲_ همسر یا فرزند اعضای هیات علمی

۳_ دانشجویان ممتاز علمی

۴_ دانشجویان ممتاز ورزشی

۵_ دانشجویان قاری وحافظ برجسته قرآن کریم

۶_ دانشجویان برتر مسابقات فرهنگی

۷_ دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

۸_ دانشجویان دارای عناوین علمی

۹_ دانشجویان عضو انجمن های علمی

۱۰_ دانشجوی عضو خانواده ای که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارد

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تخفیف شهریه:

 

۱_ اصل شناسنامه وکارت ملی متقاضی وکپی تمام صفحات آن الزامی است.

۲_ اصل شناسنامه پدر متقاضی و در صورت فوت پدر، اصل وکپی فوتنامه الزامی است.

۳_ در صورت اشتغال پدر و یا بازنشستگی، فیش حقوقی آخرین ماه الزامی است.

۴_ در صورت آزاد بودن شغل پدر ارائه معرفی نامه از واحد صنفی مرتبط با شغل الزامی است.

۵_ در صورت بیکار بودن پدر، استشهاد محلی مورد تایید مسجد محل یا شورای شهر الزامی است.

۶_ در صورت تخفیف دو دانشجویی، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی دیگر و‌نیز اصل شناسنامه وکپی آن الزامی است.

۷_ اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی زوجهای دانشجو به همراه گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه مبداء

 

تذکر: تخفیف شهریه شامل دانشجویانی که در ترم قبل مشروط شده اند نمی باشد.

 

لازم به ذکر است تحویل مدارک تخفیف شهریه (به آقای البوخنفرثابت) از تاریخ ۹۹/۰۲/۱۴  لغایت ۹۹/۰۲/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۲ می باشد

.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0