• ساعت : ۱۶:۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

1- گروه کامپیوتر ( کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته )- بدون آزمون

2- گروه حسابداری ( کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

3- گروه آموزش و پرورش ابتدایی ( کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

4- گروه برق (کاردانی ناپیوسته  و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

5-گروه متالورژی (کارشناسی ناپیوسته )- بدون آزمون

6-گروه دینی و عربی (کاردانی پیوسته)

6-گروه آموزش زبان انگلیسی ( کاردانی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته-با آزمون)


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0