پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 5 اسفند 1398

تماس با ما

آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان کمربندی - روبروی فرمانداری (پیش شماره استان 061)
کدپستی واحد:6431837195

1- حوزه ریاست {دفتر ریاست 53729901 - مسئول حراست 53729196 - حراست درب ورودی 53729192 - روابط عمومی 53730913}

 2- حوزه اداری و مالی{ معاونت 53729198 - امورمالی 53729191 - کارگزینی 53729907 - دبیرخانه 53729908 }

 3- حوزه آموزشی،فرهنگی و دانشجویی { معاونت 53730913 - مدیرآموزش/آموزش 53730913- دفتر فرهنگ اسلامی 53729129 - فارغ التحصیلان 53729193- خدمات آموزشی 53729905 }

4- اداره پژوهش و فناوری{ رئیس اداره 53729135 -کارشناس پژوهش 53729135 - فناوری اطلاعات 53729190 }

 5-قسمت تربیت بدنی / عمران { مسئول عمران 53729135 - مسئول تربیت بدنی 53729190 }

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8