PreTitle
اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97
SubTitle
 ۷۷۶/۰۸/۰۶ 
اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

*ثبت نام و انتخاب واحد: 97/11/06 الی 97/11/11

*حذف و اضافه: 97/11/27 الی 97/12/02

*شروع کلاس: 97/11/14 پایان کلاس: 98/03/23

*رعایت قوانین آموزشی از جمله همنیاز،پیشنیاز،سقف واحد و ... به عهده دانشجو می باشد.

*دانشجویان گرامی می بایست نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام فرمایند.
*سایت انتخاب واحد بعد از زمان مقرر از سوی سازمان مرکزی بسته می شود و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
حوزه آموزش