دوشنبه, 1 مهر 1398

اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نمره دروس پروژه و كاراموزی نیسمال دوم 98-97
 ۷۷۷/۰۲/۰۶ 
۸:۴۹:۲۵
🔷قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید گرامی

آخرین مهلت ثبت نمره دروس پروژه و کاراموزی برای نیمسال دوم تاریخ 98/5/15 می باشد. لذا در صورتیکه به هر دلیل نمره دانشجو تا تاریخ مذکور ثبت سیستم نگردد حذف ماده 35 شده و می بایست در نیمسال بعد مجددا اخذ گردد.

🔹آموزش


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد