دوشنبه, 19 آذر 1397

اطلاعیه برگزاری مراسم روز دانشجو و جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
 ۷۷۶/۰۶/۱۸ 
۱۶:۹:۹
دانشجویان گرامی

از کلیه شما عزیزان جهت شرکت در مراسم روز دانشجو و جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دعوت بعمل می آید.
زمان و مکان: پنج شنبه مورخ 15/09/97 ساعت 9 صبح در محل واحد

حوزه معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد