سه‌شنبه, 1 مرداد 1398

اطلاعیه نقل و انتقالات نیمسال دوم 98-97
 ۷۷۶/۰۶/۱۸ 
۱۴:۳۳:۵۷
قابل توجه دانشجویان گرامی
طبق بخشنامه سازمان مرکزی، نقل وانتقال دانشجویان جهت نیمسال دوم 98-97 صرفاً از طریق سامانه انجام وثبت درخــواســت از تــاریخ 97/09/15 الی 97/10/01 می باشد.لذا متقاضیان گرامی جهت ثبت اطلاعات خود به نشانیwww.monada.iau.ir از طریق پورتال معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمائید. 
      (حوزه آموزشی، دانشجویی وفرهنگی)


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد