چهارشنبه, 4 مهر 1397

اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی اول 98-97 (انتخاب واحد ، حذف و اضافه و...)
 ۷۷۶/۰۳/۱۰ 
۲۲:۵۹:۳۶
دانشجویان گرامی با سلام

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی اول 98-97

انتخاب واحد: 97/06/10 لغایت 97/06/21

حذف و اضافه : 97/07/07 لغایت 97/07/12

شروع کلاس ها: 97/06/24

پایان کلاس ها: 97/10/13

برگزاری امتحانات پایان ترم: 97/10/15 لغایت 97/10/27

لذا با مراجعه به سامانه آموزش واحد به آدرس 91.106.95.100 نسبت به تسویه بدهی قبلی و انتخاب واحد اقدام فرمایید.
شایان ذکر است که انتخاب دروس می بایست بر اساس قوانین آموزشی و چارت درسی انجام گرفته و مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز بر عهده دانشجو می باشد.

با تشکر-حوزه آموزشی،دانشجویی و فرهنگی


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد