پنج‌شنبه, 28 تير 1397

عنوان : رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
تاريخ :
 ۷۷۳/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۱۶:۴:۱۴
گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

1- گروه کامپیوتر ( کاردانی و کارشناسی )

2- گروه حسابداری ( کاردانی و کارشناسی )

3- گروه آموزش و پرورش ابتدایی ( کاردانی و کارشناسی)

4- گروه برق (کاردانی  و کارشناسی)

5-گروه آموزش زبان انگلیسی ( کارشناسی ارشد)

6-گروه متالورژی (کارشناسی ناپیوسته )


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد